Inštitut WCYCLE Maribor je projekt dolgoročnega, razvojno usmerjenega zagotavljanja obvladovanja tokov virov/surovin v lokalnem in regijskem območju ter deluje pretežno na temeljnem razvojno-raziskovalnem nivoju. Osnovni namen je iskanje najboljših ekonomskih in ekoloških rešitev za obvladovanje vseh virov masnih, energetskih, vodnih in drugih tokov na način, da so ekonomsko in ekološko obvladani tudi vsi ponori teh tokov. Pri tem na trajnostni način umno gospodari z viri, kreira povezave, raziskuje potencialne uporabnosti, išče obstoječe in razvija nove tehnološke procese za doseganje smiselnih ponorov iz različnih kombinacij virov primarno na nivoju Mestne občine Maribor oz. ustanoviteljic.

Pričakovana vzročna posledica aktivnosti Inštituta WCYCLE Maribor je nastanek novih poslovnih priložnosti, ki bodo Mariboru in širši okolici omogočale kreiranje kakovostnih, pretežno zelenih delovnih mest,  ustvarjanje nove dodane vrednosti, ki bo rasla, in nov gospodarski zagon. Prav tako so pomembne tudi mehke vsebine in čim širša vključenost različnih akterjev (Collaborative economy).

 

Naziv:                                     Inštitut Wcycle Maribor

Naslov in sedež:                   Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Telefon:                                  +386 (0) 2 300 88 00

E-naslov:                                info@wcycle.com

Davčna številka:                   89950585

ID za DDV:                            SI 89950585

Matična številka:                  7273606000

Transakcijski račun:            SI56 0451 5000 3364 759 , odprt pri Novi KBM d. d.

Zakoniti zastopnik:              Tina Šalamon, direktor

Osnovni kapital:                   50.000,00 €

Vpis v register:                       Inštitut je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 2017/14768 kot zavod.