Na svetovni dan okolja o zmanjšanju količine odpadne hrane

Inštitut Wcycle je partner v evropskem projektu FoodWave, ki v središče postavlja ozaveščanje mladih do 35. leta starosti o trajnostnih načinih pridelave in uživanja hrane za ublažitev posledic podnebnih sprememb. Ker se vse več mladih zaveda, da se ponudba in…

Placeholder

Brezplačna poletna šola za prehrambene aktiviste

Trajnostna pridelava in potrošnja hrane postajata središčni področji prizadevanj za ohranjanje čistega in zdravega bivalnega okolja. Samooskrba, oskrbne verige, urbano vrtnarjenje so teme, ki so močno zastopane v praktično vseh strateških dokumentih EU in Slovenije, ki narekujejo smernice trajnostnega razvoja….

Podpora lokalnim inovativnim produktom

Ker je inovativnost v središču evropskega projekta Urbana zemljina za hrano, je projektni partner E-zavodom v projekt povezal tudi lokalne inovativne produkte, ki smo jih izbrali na javnem natečaju in jih finančno podprli v višini do 10.000 EUR neto. Ne…

Kljub spremenjenim razmeram bodo otroci pekli božične dobrote

Potem ko smo po uspešni septembrski izvedbi Uličnega festivala lokalne hrane na Cafovi ulici v Mariboru napovedali, da bomo izkupiček prodaje kuponov, s katerimi so obiskovalci plačevali hrano in pijačo, namenili kuharskim delavnicam za otroke iz socialno ogroženih družin, so…

Placeholder

INNOCAT/KIC

Z uporabo inovativne tehnologije katalizatorja nadgraditi obstoječe vozne parke pretežno podjetij v javni lasti in zvišati njihovo okoljsko sprejemljivost.

Placeholder

ESPON 

V Mariboru kot partnerskem mestu želimo raziskati, na kak način se koncept sodelovalne ekonomije dejansko implementira, razvija in kje so dodatni potenciali na tem področju.