Cinderella

Gradbeništvo

Evropska sredstva za razvoj trajnostnega gradbeništva

Podjetje v večinski javni lasti, Nigrad, in Inštitut Wcycle Maribor sta bila skupaj s koordinatorjem Zavodom za gradbeništvo Slovenije decembra 2017 uspešna na razpisu H2020-CIRC-2016-2017 na področju sistemskih eko-inovativnih pristopov k novim krožnim poslovnim modelom za trajnostno gradbeništvo. Projekt je s pismom podpore podprla tudi Mestna občina Maribor. To je na obravnavanem področju prvi tovrstni projekt, ki za slovenske partnerje predstavlja evropsko sofinanciranje v višini skoraj 1,7 milijona evrov v štirih letih trajanja projekta, torej do 2021.

Od skupne vrednosti projekta 7,77 milijona evrov bo 6,73 milijonov sofinancirala Evropska unija trinajstim partnerjem projekta iz sedmih evropskih držav; zraven Slovenije v projektu Cinderela sodelujejo še Italija, Španija, Hrvaška, Srbija, Poljska in Nizozemska.

Projekt se osredotoča na prihajajočo intenzivnejšo urbano gradnjo, saj se predvideva da bo do leta 2050 v urbanih predelih živelo skoraj 86 % svetovne populacije. Ker je gradbeništvo velik porabnik surovin, so potrebni novi, bolj trajnostni pristopi, ki so hkrati ekonomsko bolj učinkoviti. Tak pristop med drugim predvideva uporabo sekundarnih surovin, nastalih z recikliranjem gradbenih, industrijskih, rudarskih, pa tudi nekaterih komunalnih odpadkov. Pri tem je pomembna kaskadna izraba navedenih surovin, npr. s predhodno ekstrakcijo kritičnih surovin, ki jih v Evropi primanjkuje, preden se ostanki uporabijo v gradbeništvu. Cinderela je tako še en v vrsti projektov, ki bodo sofinancirani z evropskim denarjem in omogočajo učinkovit in celovit prehod Maribora v krožno gospodarstvo, konkretno s predelavo gradbenih odpadkov v nove, za gradbene namene in potrebe ustvarjene surovine.

Projekt Cinderela bo razvil CinderOSS sistem opravljanja storitev na enem mestu, ki bo demonstriran v različno velikih mestih v Evropi. V projektu bo oblikovan krožni model, ki bo za 20 % zmanjšal okoljske vplive vzdolž vrednostnih in dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva, ter hkrati za 30 % povečal recikliranje odpadkov iz gradbeništva in rušenja, 13 % izbranih industrijskih odpadkov, 100 % težke frakcije iz predelave komunalnih odpadkov ter 25 % blata iz komunalnih čistilnih naprav. Projekt se bo začel izvajati v drugi polovici leta 2018 in bo pomembno vplival k prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo v Evropi in Sloveniji.