Greencycle

Krožno gospodarstvo

Kako bomo Maribor usmerili v krožno gospodarstvo?

Vodilni partner evropsko financiranega projekta Interreg Alpine space GREENCYCLE je Mestna občina Maribor, v njem pa še sodelujejo italijanska, nemška, avstrijska in francoska občina ter štiri okoljske organizacije. Letos bo v okviru projekta v vsakem od sodelujočih mest skupaj izbranih pet pilotnih projektov, ključni cilji projekta pa so, zraven strategije prehoda, še razvijanje orodij za razvoj krožnega gospodarstva, ki bodo testirana prav na teh pilotnih projektih, in digitalna transnacionalna platforma, ki bo zaživela spomladi letos, medtem ko bo izmenjava na njej pričela potekati prihodnje leto.

Steber mariborskega prehoda v krožno gospodarstvo izhodiščno predstavljajo podjetja, ki so v večinski javni lasti. Model Wcycle, na katerem temelji mariborski prehod v krožno gospodarstvo, je bil predstavljen že leta 2016, ko je veliko zanimanja požel tudi na Evropskem tednu regij in mest v Bruslju. Podjetja, ki v mestu izvajajo obvezne javne službe, so ožilje mesta, so servis občanom in ko bomo uspeli uresničiti večino projektov, ki so znotraj strategije načrtovani, bo Maribor mesto, ki bo v vsaj 80 % živelo krožno. Danes je mesto v poziciji, ko ima z odpadki samo stroške, ima odvečno in izgubljeno energijo, prečiščene odpadne vode ne uporabljamo. Z modelom Wcycle presežemo stare modele delovanja. Iz odvečnih ali presežnih snovi in energije naredimo nove proizvode oziroma materiale in storitve, iz njih pa posledično ustvarjamo nove prihodke, s katerimi zmanjšujemo lastne stroške. Izkoristiti moramo tudi potencial degradiranih območij, ki predstavljajo približno 8 % površine mesta. Temelj krožnih modelov je torej sodelovalna ekonomija, s katero dosežemo želene sinergijske krožne učinke.

V sklopu projekta GREENCYCLE potekajo delavnice, v katerih mariborsko strategijo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je eden od rezultatov projekta, dodelujemo, s tem pa bo postala tudi edini tovrsten strateški dokument za mesto ne samo v Sloveniji, pač pa v tem delu Evrope. Evropski projekt GREENCYCLE poteka do leta 2019, skupna vrednost projekta za vse vse partnerje je 1,9 mio €, delež sofinanciranja je 1,6 mio €.