Greencycle

Krožno gospodarstvo

V mestu se lahko pohvalimo s številnimi večjimi in manjšimi projekti, ki jih lahko povežemo pod okrilje krožnega gospodarstva. Vendar za učinkovit prehod iz linearnega v krožno, mesto potrebuje tudi strategijo in razvojni načrt.

Zakaj projekt GREENCYCLE?

  • Priprava in potrditev lokalne strategije in akcijskega načrta za prehod v krožno gospodarstvo.
  • Uvedba sistem krožnega gospodarstva kot celostnega pristopa za podporo izvajanju strategij za zmanjševanje emisij ogljika v zraku.
  • S projekti, ki so del akcijskega načrta zagotoviti dodatno 2-4 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Dela v projektu so zajemala strokovno in tehnično podporo pri pripravi in sprejemu lokalne strategije in akcijskega načrta za krožno ekonomijo ter strokovno in tehnično podporo pri izvedbi pilotnega projekta ter vzpostavitvi skupne digitalne platforme.