LOKALNO.

Objavljamo prezentacije in druge e-publikacije,
ki jih v okviru Inštituta Wcycle ustvarjamo v lokalnem okolju.

NACIONALNO.

Objavljamo prezentacije in druge e-publikacije, ki na državni ravni spodbujajo
prehod v krožno gospodarstvo in katerega del so tudi projekti Inštituta Wcycle.

EVROPSKO.

Objavljamo prezentacije in druge e-publikacije evropskih projektov,
ki jih izvajamo v okviru Inštituta Wcycle.