naziv
Inštitut Wcycle Maribor

naslov in sedež
Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

spletni naslov
www.wcycle.com

e-naslov
info@wcycle.com

davčna številka
89950585

ID za DDV
SI 89950585

matična številka
7273606000

transakcijski račun
SI56 0451 5000 3364 759 , odprt pri Novi KBM d. d.

zakoniti zastopnik
Tine Šalamon, direktor

osnovni kapital
50.000,00 €

vpis v register
Inštitut je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 2017/14768 kot zavod.

Inštitut WCYCLE Maribor je projekt dolgoročnega, razvojno usmerjenega zagotavljanja obvladovanja tokov virov/surovin v lokalnem in regijskem območju ter deluje pretežno na temeljnem razvojno-raziskovalnem nivoju.

Usmerjamo se k raziskovalnim in investicijskim dejavnostim ustanoviteljev in drugih partnerjev, razvoju in raziskovalni dejavnosti, iskanju partnerjev, projektov in virov financiranja, zagotavljanju strokovne pomoči in podlag (tehnične, pravne, finančne in druge) pri pripravah projektov, prijavah na razpise, izvedbi in poročanju o izvedbi projektov, usklajevanju sodelovanja med partnerji in pripravi ustreznih konzorcijskih in drugih dokumentov v okviru posameznih projektov, zagotavljanju administrativne podpore ter drugimi nalogam s področja krožnega gospodarstva.

 

POSLANSTVO

Zagotoviti mestu Maribor in regiji zmanjšanje obremenjevanja okolja.

VIZIJA

Ob za občane znižanih stroških doseči večjo dodano vrednost z implementacijo krožnega gospodarstva v sistem mesta.

VREDNOTE

  • Pripadnost in povezanost z mestom.
  • Skrb za energetsko učinkovitost.
  • Odgovornost in skrbno vodenje.
  • Strokovnost in tehnološka opremljenost.
  • Timsko delo. 
null

Tine Šalamon

direktor

S svojimi bogatimi izkušnjami predvsem s področja učinkovite in trajnostne rabe energije v urbanem okolju Tine prepoznava potencial, ki ga ima ne samo Maribor, ampak celotna regija na prehodu v krožno gospodarstvo. S svojim izjemnim občutkom za vodenje ljudi je oblikoval učinkovito ekipo, ki je ponosen in zanesljiv partner vse večjemu številu krožnih projektov v državi.

null

Igor Kos

svetovalec

Strokovnjak na področju projektnega vodenja ima izjemno spodobnost prepoznavanja stičnih točk med različnimi partnerji, zato zna povezovati tudi tisto, kar je na prvi pogled nepovezano. Je cenjen predavatelj, ki ga vabijo predstavljati uspešne evropske projekte Inštituta Wcycle po vsem svetu, zaradi česar je Inštitut Wcycle v kratkem času postal prepoznaven in pomemben akter na področju krožnega gospodarstva v regiji.

null

Brina Novak

strokovna sodelavka

Brina Novak je pravna strokovnjakinja, zaradi česar so njene izkušnje pri aktivnem izvajanju evropsko sofinanciranih projektov nepogrešljive. Po koncu študija prava se je specializirala na okoljske teme. Svoje izkušnje uporablja pri delu na projektih krožnega gospodarstva, prav tako sodeluje pri ustvarjanju pravnih in drugih dokumentov, kot so strategije in smernice za nadaljnji razvoj krožnega gospodarstva.

null

Andrej Dover

strokovni sodelavec

Andrej Dover je strokovnjak za področja in projektni asistent. Pridobil je strokovno izobrazbo inženirja medijskih sistemov. Kasneje je diplomiral iz varnostnih študij in se osredotočil predvsem na okoljsko varnost in ekologijo. V Inštitutu Wcycle vodi digitalno komunikacijo in promocijske dejavnosti. Kot asistent pomaga pri aktivnih projektih, kjer organizira delavnice, spletne seminarje in druge dogodke ter Mestni občini Maribor predstavlja novosti na področju krožnega gospodarstva.