naziv
Inštitut Wcycle Maribor

naslov in sedež
Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

spletni naslov
www.wcycle.com

e-naslov
info@wcycle.com

davčna številka
89950585

ID za DDV
SI 89950585

matična številka
7273606000

transakcijski račun
SI56 0451 5000 3364 759 , odprt pri Novi KBM d. d.

zakoniti zastopnik
Tine Šalamon, direktor

osnovni kapital
50.000,00 €

vpis v register
Inštitut je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 2017/14768 kot zavod.

Inštitut WCYCLE Maribor je projekt dolgoročnega, razvojno usmerjenega zagotavljanja obvladovanja tokov virov/surovin v lokalnem in regijskem območju ter deluje pretežno na temeljnem razvojno-raziskovalnem nivoju.

Usmerjamo se k raziskovalnim in investicijskim dejavnostim ustanoviteljev in drugih partnerjev, razvoju in raziskovalni dejavnosti, iskanju partnerjev, projektov in virov financiranja, zagotavljanju strokovne pomoči in podlag (tehnične, pravne, finančne in druge) pri pripravah projektov, prijavah na razpise, izvedbi in poročanju o izvedbi projektov, usklajevanju sodelovanja med partnerji in pripravi ustreznih konzorcijskih in drugih dokumentov v okviru posameznih projektov, zagotavljanju administrativne podpore ter drugimi nalogam s področja krožnega gospodarstva.

 

POSLANSTVO

Zagotoviti mestu Maribor in regiji zmanjšanje obremenjevanja okolja.

VIZIJA

Ob za občane znižanih stroških doseči večjo dodano vrednost z implementacijo krožnega gospodarstva v sistem mesta.

VREDNOTE

  • Pripadnost in povezanost z mestom.
  • Skrb za energetsko učinkovitost.
  • Odgovornost in skrbno vodenje.
  • Strokovnost in tehnološka opremljenost.
  • Timsko delo.