naziv
Inštitut Wcycle Maribor

naslov in sedež
Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

spletni naslov
www.wcycle.com

e-naslov
info@wcycle.com

davčna številka
89950585

ID za DDV
SI 89950585

matična številka
7273606000

transakcijski račun
SI56 0451 5000 3364 759 , odprt pri Novi KBM d. d.

zakoniti zastopnik
Tine Šalamon, direktor

osnovni kapital
50.000,00 €

vpis v register
Inštitut je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 2017/14768 kot zavod.

Inštitut WCYCLE Maribor je projekt dolgoročnega, razvojno usmerjenega zagotavljanja obvladovanja tokov virov/surovin v lokalnem in regijskem območju ter deluje pretežno na temeljnem razvojno-raziskovalnem nivoju. Osnovni namen je iskanje najboljših ekonomskih in ekoloških rešitev za obvladovanje vseh virov masnih, energetskih, vodnih in drugih tokov na način, da so ekonomsko in ekološko obvladani tudi vsi ponori teh tokov. Pri tem na trajnostni način umno gospodari z viri, kreira povezave, raziskuje potencialne uporabnosti, išče obstoječe in razvija nove tehnološke procese za doseganje smiselnih ponorov iz različnih kombinacij virov primarno na nivoju Mestne občine Maribor oz. ustanoviteljic.

Pričakovana vzročna posledica aktivnosti Inštituta WCYCLE Maribor je nastanek novih poslovnih priložnosti, ki bodo Mariboru in širši okolici omogočale kreiranje kakovostnih, pretežno zelenih delovnih mest,  ustvarjanje nove dodane vrednosti, ki bo rasla, in nov gospodarski zagon. Prav tako so pomembne tudi mehke vsebine in čim širša vključenost različnih akterjev (Collaborative economy).

PIŠITE NAM

SOOBLIKUJTE STRATEGIJO

Sooblikujte strategijo prehoda v krožno gospodarstvo. Svoje predloge nam pošljite s pomočjo obrazca na desni ali na elektronski naslov info@wcycle.com.

Projekt traja do leta 2019.